Đại học Ngành Kế toán hệ từ xa

Tổng quan chương trình

Tên ngành đào tạo: Kế toán (Accountant)

Bậc đào tạo: Đại học

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian học: 3,5 năm

(Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học được xét miễn môn và rút ngắn thời gian đào tạo)

Kiến thức, năng lực chuyên môn

Kiến thức chuyên môn

Kiến thức giáo dục đại cương:

Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức cơ bản về: Lý luận chính trị, khoa học xã hội nhân văn, toán, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo chuẩn chương trình đào tạo đại học khối ngành kinh tế.

Kiến thức khối ngành và cơ sở ngành:

Nắm vững các kiến thức cơ sở khối ngành liên quan đến ngành đào tạo như kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, luật kinh tế, kinh tế đầu tư, tài chính – tiền tệ, thống kê kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, thuế v…;

Nắm vững các kiến thức chuyên ngành như:

Chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và quốc tế, chế độ kế toán Việt Nam. Các kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kể toán hành chính sự nghiệp, kế toán quản trị, kiểm toán căn bản, phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tài chính, tổ chức công tác kế toán.

Năng lực nghề nghiệp

Biết vận dụng những kiến thức được trang bị trong quá trình đào tạo vào các công việc chuyên môn về kế toán.

Nắm vững và thực hành thành thạo các nguyên tắc kế toán cơ bản, luật, chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế, chế độ kế toán Việt Nam vào thực tiễn công tác kế toán.

Có khả năng tổ chức, điều hành bộ máy kế toán của đơn vị.

Có khả năng nắm bắt và xử lý thông tin kế toán nhanh nhạy

Các kỹ năng được học

Kỹ năng cứng

Tổ chức bộ máy kế toán, các phần hành kế toán, chứng từ, sổ sách, tài khoản và báo cáo kế toán của đon vị một cách chuyên nghiệp.

Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài chính cuả đon vị.

Phân tích và tư vấn để đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên các thông tin kế toán.

Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp: có khả năng giao dịch với các đối tượng khác nhau, khả năng thuyết trình.

Kỹ năng làm việc theo nhóm: tham gia tích cực và làm việc hiệu quả theo nhóm với chức năng là một thành viên hoặc nhóm trưởng, tham gia chủ động và tích cực trong tập thể, trong cộng đồng để giải quyết công việc.

Vị trí làm việc dự kiến của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Cử nhân chuyên ngành Kế toán có thể tham gia làm các công việc:

Làm kế toán viên, kế toán phụ trách các phần hành, kế toán tổng họp, hoặc kiểm soát viên tại các đơn vị, các tổ chức kinh tế.

Làm các công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, ngân hàng, tổ chức tài chính, các đơn vị cung cấp dich vụ kế toán, kiểm toán.

Là giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường cao đẳng, cơ sở đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính (cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp:

Có khả năng phát triển để hành nghề kế toán, kiểm toán độc lập.

Có khả năng phát triển thành kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát, kiểm toán viên chuyên nghiệp

Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao về kế toán và kiểm toán tại các Trường, Viện trong và ngoài nước.

Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành kế toán, kinh tế tại các trường trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Du học Nhật Bản | Epacket Việt Nam | Đơn hàng thực phẩm Nhật Bản | TikTok Recharge Coins | Buy aged Instagram accounts