Đại học Ngành Luật hệ từ xa

Tổng quan chương trình

Tên ngành đào tạo: Luật (Law)

Bậc đào tạo: Đại học

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian học: 3,5 năm

(Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học được xét miễn môn và rút ngắn thời gian đào tạo)

Kiến thức và năng lực chuyên môn

Có kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, có kiến thức cơ bản khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ phù hợp với ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn;

Có sự hiểu biết rộng và vững về cơ sở ngành Luật, có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực pháp luật và pháp luật về tố tụng để vận dụng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và cuộc sống.

Có những kiến thức cơ bản và phù hợp về kinh tế, quản trị, xã hội để bổ trợ thêm kiến thức cho người học có năng lực nghề nghiệp tốt trong những vị trí công việc sau khi tốt nghiệp.

Các kỹ năng được học

Kỹ năng cứng

+ Nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý;

+ Biết cách tra cứu các văn bản pháp luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn;

+ Kỹ năng nghiên cứu và lập luận;

+ Kỹ năng phân tích luật;

+ Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới và thực tiễn áp dụng;

+ Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo, nhận diện được các vấn đề nảy sinh và đưa ra các quyết định phù hợp trong suốt quá trình làm việc.

+ Phân tích, bình luận bản án, quyết định của cơ quan tài phán; nghiên cứu, giải quyết những vấn đề pháp lý về tài sản, thừa kế, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, sở hữu trí tuệ, tố tụng dân sự, hôn nhân gia đình, lao động; kỹ năng đàm phán, thương lượng, soạn thảo hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể.

+ Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của công dân; tư vấn ban hành các quyết định quản lý; hoạt động thanh tra.

Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng tư duy phản biện;

+ Kỹ năng làm việc nhóm;

+ Kỹ năng trình bày, kỹ năng thuyết trình;

+ Kỹ năng lãnh đạo;

+ Kỹ năng giao tiếp tốt;

+ Kỹ năng thương lượng – đàm phán, kỹ năng tư duy pháp lý …;

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị, cụ thể như sau:

 • Cơ quan nhà nước, đoàn thê:
 • Các cơ quan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội;
 • Các cơ quan của Quốc hội; Hội đồng nhân dân các cấp;
 • Ủy ban nhân dân các cấp;
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, sở, phòng, ban chuyên môn tại các tỉnh/thành phố, quận/huyện;

Tại các đơn vị trên, người tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí như: chuyên viên, quản lý tại các bộ phận nhân sự, chính sách, pháp luật, tuyên truyền pháp luật:

 • Tòa án nhân dân các cấp: thư ký, thẩm phán(sau khi hội đủ điều kiện) ;
 • Viện kiểm sát nhân dân các cấp: Chuyên viên, Kiểm sát viên (sau khi hội đủ điều kiện);
 • Cơ quan thi hành án các cấp: Chuyên viên, Chấp hành viên (sau khi hội đủ điều kiện);
 • Công an nhân dân các cấp: công an trong các lĩnh vực.

Các tổ chức tư vấn luật hoặc doanh nghiệp:

 • Các trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn luật (văn phòng Luật sư, công ty luật,…): Chuyên viên tư vấn pháp lý, Luật sư tư vấn hoặc/và tranh tụng (sau khi hội đủ điều kiện);
 • Doanh nghiệp: chuyên viên pháp lý, luật sư công ty.

Các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và đào tạo có liên quan:

Người tốt nghiệp có thể làm nghiên cứu viên, giảng viên, giáo viên dạy luật tại:

 • Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu;
 • Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp;
 • Các trung tâm đào tạo nghề, …

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Luật, sinh viên có thể tiếp tục theo học ở bậc sau đại học để lấy bằng Thạc sỹ hay Tiến sỹ về Luật học hoặc học các chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật như Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Công chứng viên, … ở các chương trình trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Du học Nhật Bản | Epacket Việt Nam | Đơn hàng thực phẩm Nhật Bản | TikTok Recharge Coins | Buy aged Instagram accounts